PhoneShield

PhoneShield - Устройство за Защита от GSM Радиация