Общи условия

Уважаеми клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия /съкратено по-нататък “ОУ”/. Те са общодостъпни на сайта, намират се на видно място и се предоставят свободно и без ограничения на потребителите - наши клиенти, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане, вкл. и на хартиен носител. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

С поставянето на съответната отметка на сайта потребителят се съгласяват, че са съгласни с настоящите ОУ и че търговецът му е предоставил информацията по чл. 4 и чл. 47 от ЗЗП, съгласно чл. 5 и чл. 48 от ЗЗП, като е осигурил възможност на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител и/или в цифров вид, включително на собствен компютър.

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание и в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.

По препоръка на Комисия за защита на потребителите, считано от 15.02.2018 г. са в сила промени в раздели Цени, Отказ от сключен договор от разстояние и Други на Общите условия.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „ДЖИ ЕС ЕМ АКСЕСОАРИ“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия за поръчка на стоки

- Поръчка

Доставката на стоки от онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на ДЖИ ЕС ЕМ АКСЕСОАРИ ЕООД получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

- Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на онлайн магазина задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. ДЖИ ЕС ЕМ АКСЕСОАРИ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.

Операторът на онлайн магазина е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става в първия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина, е в зависимост от населеното място. Цената на доставка в рамките на Република България е 6.95лв. Цената на доставката се калкулира в стойността на фактурата към клиента.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на онлайн магазина е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Условия и начини на плащане.

Условия и начини на плащане

- наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума по фактура при доставка на стоките на куриера

ВАЖНО: Всички пратки са застраховани. За да важи застраховката, пратката трябва да бъде отворена пред куриера, в противен случай застраховката отпада. ДЖИ ЕС ЕМ АКСЕСОАРИ ЕООД не носи отговорност за пратки, които не са отворени пред куриера.

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която онлайн магазина е сключил договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура, и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Гаранционни Условия

1. Гаранционният срок е 24 месеца за gsm апарати и започва да тече от датата на закупуване на апарата. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционният срок стоката покаже дефект поради некачественни материали или неправилна изработка.
2. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща МОДЕЛ, ФАБРИЧЕН НОМЕР, ИМЕ НА ПРОДАВАЧА, ПЕЧАТА МУ И ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.
3. При получаване на стоката се сравняват фабричния номер на апарата и същият изписан на гаранционната карта, тества се и проверява за козметични, фабрични и механични дефекти. При наличието на такива клиентът има право да върне дефектиралата стока в оригиналната си опаковка до 3 работни дни. След този срок гаранцията не важи за:
- козметични дефекти на корпуса и клавиатурата;
- акумулаторни батерии и зарядно устройство;
- антена, аксесоари и допълнителни принадлежности;
- мултимедийна карта;
- USB кабел в случайте,когато е в комплекта;
- Хендсфрии в случайте,когато е в комплекта;
- Дисплей;
- тъч скрийн;
4. Гаранцията е валидна на територията на Република България.
5. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- когато има несъответствие м/у данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер, опит за неоторизирана намеса;
- когато не са спазени условията за експлоатация, монтаж, съхранение и транспорт;
- когато повредата е причинена поради неправилна употреба: сътресение, удар, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, намокряне, проникване на влага, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от други фирми, както и други външни въздействия.
6. Максималният срок за поправка на дефектирала стока е 30 РАБОТНИ дни , като куриерската услуга в едната посока е за сметка на клиента.
- Доставка:
- Плащане:
- Връщане и рекламации:
Доставката на всички продукти се извършва чрез куриерска фирма Speedy.
Цената за доставка е 6.95 лв. за цялата страна.
Плащането се осъществява с наложен платеж при получаване на стоката от куриера.
Рекламации се приемат в 14 дневен срок след покупката.
При рекламация клиента връща стоката в оригиналната си опаковка и не нарушен търговски вид.
Връщането на стоката се осъществява чрез куриерска фирма Спиди, като клиента заплаща всички разходи по транспорта.

    Отказ на поръчка:

 

     Клиента има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 24 часа от датата на подаването и, като уведоми за това действие по Email или служебните телефони.
     Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от  7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
     Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.
В срок от 7 работни дни клиентът има право да върне стоката по чл. 52, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка. Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл. 52, т. 8 от Закона за Защита на Потребителя.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

 

Права и задължения на Клиента

 

     Клиентът е длъжен да посочи валиден телефон, Email адрес както и адрес за доставка. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, Email адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 

Личните данни, които GSM-Aksesoari.bg получава, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Онлайн магазина гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Aksesoar.net заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

 

ПОРЪЧКА

 

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някои от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и ще ви уведомим за срока, в който ще можем да Ви доставим поръчаната стока.
2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
3. Липса на телефон за контакт с потребителя;
4. Липса на e-mail за контакт с потребителя;
5. На посочения адрес не е имало лице, което да приеме доставката;
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи допълнителни разноски по последващо изпращане на пратката ще бъдат за Ваша сметка.

    За нас:

Онлайн мaгазин за мoбилни тeлефони и аксeсоари.
- Ние целим да постигнем най-доброто обслужване на клиенти, отлични цени и бързи доставки.
   Кaчествено обслужване:

- Екипа на gsm-aksesoari.bg може да се похвали с перфектно обслужване на клиентите си.
- Винаги внимателни и услужливи към всеки клиент, стараем се да помогнем във всяка една възникнала ситуация.
- Осигуряваме качествено и бързо обслужване - всички стоки се изпращат веднага при поръчка и се получават от клиента още на другия ден.

Цените на всички предлагани артикули са крайни и се отнасят и важат, само за деня на онлайн заявката, като са съобразени с чл.52, ал.1, т.8 от ЗЗП!

Онлайн магазинът няма физически магазин

GSM:0895 508301

 

     Работно Време:
от Понеделник до Петък
от 10:00 до 19:00
Събота:
от 10:00 до 14:30

почивен ден: неделя и официални празници